Search results

Håkan Högberg

Håkan Högberg

Supervisor for work permits on public areas

Municipal technical services

hakan.hogberg@jakobstad.fi

044 558 7246

Magnus Brännbacka

Magnus Brännbacka

Planerare

Municipal engineering services, Municipal technical services

magnus.brannbacka@jakobstad.fi

044 785 1203