Dataskyddsbeskrivningar

På denna sida hittar du staden Jakobstads dataskyddsbeskrivningar. Sidan uppdateras ännu och nya dataskyddsbeskrivningar läggs till på sidan även i fortsättningen. 

När personuppgifter samlas in för ett visst syfte skapas ett register av dem. Dataskyddsbeskrivningarna informerar om kundens rättigheter och hur kundens personliga information behandlas. Av dataskyddsbeskrivningarna framgår t.ex.

  • vem är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter
  • vilka personuppgifter som ingår i registret
  • för vilket ändamål personuppgifterna används
  • vart personuppgifterna regelmässigt lämnas ut
  • principerna för skydd av personuppgifterna
  • hur den registrerade kan använda sig av sina rättigheter avseende personuppgifter

Varje sektor ansvarar för att deras egna dataskyddsbeskrivningar är riktiga och uppdaterade. 

Boende och miljö

Miljövårdens register

Kundregister över stadens uthyrda båtplatser

Österbottens avfallsnämnd: Avfallstransportregister

Förvaltning och beslut

Register över bindningar

Ärendehanteringsregister

Kultur och fritid

Arbis kursadministrationsprogram

Låntagarregister för Stadsbiblioteket i Jakobstad

Työväenopiston kurssinhallintajärjestelmä (på finska)

Association Calendar

Personalförvaltning

Kuntarekry.fi – rekryteringstjänsten

Personalförvaltningens personregister

Småbarnspedagogik och utbildning

Småbarnspedagogikens kundregister

Varda informationsresurs inom småbarnspedagogiken

Övrigt

Enkätundersökningar i Webropol

Kameraövervakning i stadens fastigheter