Luokanopettaja

Pietarsaaren kaupunki hakee luokanopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) 1.11.2023-1.6.2024. Tehtävän sijoituspaikka on Kielikylpykoulu-Språkbadsskolan. Haemme kielikylpyopetukseen suomenkielistä opettajaa, jonka tehtävänä on opettaa äidinkielenään ruotsia puhuvia oppilaita suomen kielellä. Tuntimäärä 24h/vk (1 lk.) Tehtävässä on mukana luokanopetuksen lisäksi englannin (2h/vk) ja elämänkatsomustiedon (2h/vk)…

Valmistavan luokan opettaja

Pietarsaaren kaupunki hakee valmistavan opetuksen päätoimista tuntiopettajaa. Työn aloitus sopimuksen mukaan ja 1.6.2024 saakka.Tehtävä sijoittuu Itälän alakouluun. Opettajien tarpeeseen vaikuttaa Pietarsaareen saapuvien valmistavaa opetusta tarvitsevien oppilaiden määrä ja nopeat muutokset. Valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille…

Opettajan lyhytaikaisia sijaisuuksia

Haemme sijaisia tarvittaessa täytettäviin opettajien lyhytaikaisiin sijaisuuksiin perusopetuksessa ja lukiossa. Tehtäviä ovat eri aineiden opetus, esiopetus, luokanopetus ja erityisopetus. Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.Sijaisrekisteriin ilmoittaudut täyttämällä sähköisen…

Varhaiskasvatuksen sijaisuuksia

Tarvitsemme lyhytaikaisia, ja välillä pidempiaikaisia, sijaisia varhaiskasvatuksen kasvatus-, hoito- ja avustustehtäviin. Tehtäviä ovat varhaiskasvatuksen opettajan , lastenhoitajan ja avustajan työt. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ao. toimien annettujen asetusten mukaisesti. Huomioimme myös alan opiskelijat ja työkokemusta omaavat sekä alalle soveltuvat ja siitä kiinnostuneet…

Koulunkäynninohjaajien tehtävät

Pietarsaaren kaupunki hakee koulunkäynninohjaajia (koulunkäyntiavustajia) eri pituisiin (6kk-11kk) määräaikaisiin tehtäviin ja sijaisuuksiin.Jätä hakemuksesi listalle. Otamme yhteyttä, kun sopiva tehtävä avautuu. Koulunkäynninohjaajan tutkinto katsotaan eduksi. Tehtävät sijoittuvat tarpeen mukaan: Itälän, Länsinummen ja Kielikylpykoulun alakouluihin sekä Etelänummen yläkouluun. Tehtävään valittavan on esitettävä…