Luokanopettaja

Luokanopettaja Kielikylpykouluun Pietarsaareen Pietarsaaren kaupunki hakee luokanopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen (sijaisuus) 1.8.2024-31.7.2025. Tehtävän sijoituspaikka on Kielikylpykoulu-Språkbadsskolan. Haemme kielikylpyopetukseen suomenkielistä opettajaa, jonka tehtävänä on opettaa äidinkielenään ruotsia puhuvia oppilaita suomen kielellä. Tuntimäärä 24h/vk. Pietarsaareen perustettiin vuonna 2003 Kielikylpykoulu-Språkbadsskolan. Koulussa on noin 400…

Valmistavan luokan opettaja

Perusopetuksen valmistavan luokan opettaja (päätoiminen tuntiopettaja) Pietarsaareen 2024-2025 Pietarsaaren kaupunki hakee valmistavan opetuksen päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2024-31.12.2024. Tehtävä voi jatkua 1.1.2025-31.7.2025 valmistavan opetuksen oppilasmäärän perusteella. Pietarsaaren kaupunki hakee yläkoulun ryhmään valmistavan luokan opettajaa. Tehtävä sijoittuu Etelänummen yläkouluun. Valmistava opetus on…

Päätoiminen tuntiopettaja Pietarsaari

Päätoiminen tuntiopettaja yläkoulu (S2) Pietarsaaren kaupunki hakee päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2024-31.7.2025. Tehtävän sijoituspaikka Etelänummen koulu. Tuntiopettajuus koostuu: -Suomi toisena kielenä 10,5vvt, erityisopetuksen kokoaikaisen pienryhmän opetusta 5vvt, Ortodoksiuskonnon opetusta 1 vvt Yht: 16,5 vvt Opettajalta toivomme vahvaa pedagogista työotetta,…

Esiopettaja

Päätoiminen tuntiopettaja esiopetuksessa/Varhaiskasvatuksen opettaja esiopetuksessa Pietarsaaren kaupunki on tehnyt päätöksen siirtää esiopetus varhaiskavatuksen puolelle 1.1.2025 alkaen. Pietarsaaren kaupunki hakee esiopettajaa/varhaiskasvatuksen opettajaa Länsinumen kouluun määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2024-31.12.2024 (päätoiminen tuntiopettaja esiopetuksessa) 1.1-30.6.2025 (varhaiskasvatuksen opettaja esiopetuksessa) Tehtävän sijoituspaikka on Länsinummen koulu .…

Varhaiskasvatuksen sijaisuuksia

Tarvitsemme lyhytaikaisia, ja välillä pidempiaikaisia, sijaisia varhaiskasvatuksen kasvatus-, hoito- ja avustustehtäviin. Tehtäviä ovat varhaiskasvatuksen opettajan , lastenhoitajan ja avustajan työt. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ao. toimien annettujen asetusten mukaisesti. Huomioimme myös alan opiskelijat ja työkokemusta omaavat sekä alalle soveltuvat ja siitä kiinnostuneet…

Koulunkäynninohjaajien tehtävät

Pietarsaaren kaupunki hakee koulunkäynninohjaajia (koulunkäyntiavustajia) eri pituisiin lyhytaikaisiin (6kk-11kk) sijaisuuksiin.J ätä hakemuksesi listalle. Otamme yhteyttä, jos sopiva sijaisuus avautuu. Koulunkäynninohjaajan tutkinto katsotaan eduksi. Tehtävät sijoittuvat tarpeen mukaan: Itälän, Länsinummen ja Kielikylpykoulun alakouluihin sekä Etelänummen yläkouluun. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi…

Opettajan lyhytaikaisia sijaisuuksia

Haemme sijaisia tarvittaessa täytettäviin opettajien lyhytaikaisiin (max 6kk) sijaisuuksiin perusopetuksessa ja lukiossa. Tehtäviä ovat eri aineiden opetus, esiopetus, luokanopetus ja erityisopetus. Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.Sijaisrekisteriin ilmoittaudut…