Harri Svart

Harri Svart

Nuoriso-ohjaaja

Youth office

harri.svart@jeppis.fi

044 785 1217