Sanna Hemming

Sanna Hemming

De gröna i Jakobstad, Politicians

sanna.hemming@multi.fi

040 71 5 7875